• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/kadirlisehitgazi
Derneğimiz
Üyelik Girişi

Biz Kimiz

İstiklâl savaşında, Kore ve Kıbrıs harbinde, bölücü terör örgütleriyle mücadele de, eğitim, tatbikat ve manevralarda kendilerine verilen görevleri hayatlarını hiçe sayarak büyük bir cesaret ve kahramanlıkla yerine getirirken malul olmuş silah arkadaşlarımız ve şehadet mertebesine ermiş arkadaşlarımızın geride bıraktıkları ve bizlere emanet ettikleri şehit eşleri ve çocukları ile anne ve babalarına sesleniyoruz.

Derneğimize üye olmakla Devletimizin bizlere tanıdığı her türlü maddi ve manevi katkılarının neler olduğu, yararlandığın yasaları bilme imkanına sahip olacak ve sizlerin üye olmanızla daha da güç kazanacağız.

Derneğimiz 1983 yılında 2847 sayılı yasaya göre kurulmuş askeri kökenli dört dernekten biridir.

Amaçlarımız :

a. Askerlik Mesleğine ilişkin ortak anılarımızı yaşatmak,

b. Üyelerimizin onurunu korumak,

c. Haklarımızı savunmak,

d. Hayat şartlarımızı düzeltmek,

e. Sosyal ve kültürel hizmetlerde bulunmak,

f. Aramızda dayanışma sağlamaktır.

Faaliyetlerimiz:

Dernek amacına ulaşmak için Demokrasiye, Cumhuriyete, Atatürk İlkelerine, İnkilaplarına yürekten bağlı, İnsan Hak ve Hürriyetlerine saygılı olarak aşağıdaki konularda faaliyet göstermektir.

a. Üyelik hak ve niteliğinde olanları dernek bünyesinde toplamak birlik ve beraberlik içinde karşılıklı saygı, sevgi ve dayanışma sağlamak,

b. Muhtaç üyelere imkan nisbetinde yardımcı olmak,

c. Çalışma gücü olanlardan iş arayanlara, çocuklarının eğitim ve öğretimlerine yardımcı olmak,

d. Üyelerin sosyal seviyelerini yükseltecek tekliflerini hazırlamak ve takip etmek,

e. Mali İmkanlar Nisbetinde : Bakım ve Huzurevleri, Misafirhane ve Lokal gibi tesisler kurmak, veya mevcutlarından yararlanmak. Kanunlarla tanınan veya tanınacak bu tesislerin işler hale gelmesi için ilgili kuruluşlarla temasta bulunmak,

f. Şehidimizi, Harp, Vazife ve Terör Malûlünü tanıtmak, hatıralarını canlı tutmak, ilgi ve saygıyı korumak,

g. Milli duyguları yükseltecek Vatan sevgisini pekiştirecek, görev bilincini kökleştirecek konuşma, yayınlar yapmak ve benzeri çalışmalara katılmak,

h. Protokol ve Merasimlerde Derneği temsil etmek,

(1) Milli Savunma Bakanlığı ve T.C.Emekli Sandığı ile amaçla ilgili ilişkileri sürdürmek.

ı. Yayın Organları (TRT, Haber Ajansları, Gazeteler v.b. gibi) ile yakın ilişki kurmak; Dergi, Haber Bülteni neşretmek, Basın Toplantıları yapmak,

i. Benzer ve Sosyal amaçlı dernekler ile gerektiğinde işbirliği yapmak,

j. Uluslararası beraberlik ve işbirliği faaliyetlerini Dernekler Kanunu hükümlerine göre yürütmek,

(1) Amacın tahakkuku için muhtaç olduğu mali güce katkısı olacak gelir bağlayıcı kanuni faaliyetlerde bulunmak,
k. Kanuna uygun yardımlaşma sandığı kurmak,

l. Ölen üyelerimizin; Genel Kurmay Başkanlığının konu ile ilgili yönetmeliği hükümlerine göre Askeri Merasimle Defin için gerekli işlem ve faaliyetlerde bulunmaktır.

Derneğimizin Uluslararası Faaliyetleri :

Dernek Merkezi Paris/FRANSA’da bulunan Dünya Eski Muharipler Federasyonunun Kurucu üyesidir. Federasyonun yaptığı toplantılara Milli Savunma Bakanlığının müsaadesi üzerine görevlendirilen üye derneği temsilen katılır.